Obrona pracy doktorskiej mgr Arkadiusza Niemczyka

Dr Arkadiusz Niemczyk

 

W dniu 26.09.2019 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgra Arkadiusza Niemczyka zatytułowanej: Kompozyty na osnowie poliolefin z udziałem związków krzemu – otrzymywanie i charakterystyka. Promotorem pracy jest Pani prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, a  promotorem pomocniczym dr Katarzyna Dziubek. Recenzentami pracy byli dr hab. inż. Joanna Ryszkowska, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz prof. dr hab. inż. Marian Zaborski z Politechniki Łódzkiej. Komisja Doktorska jednogłośnie przyjęła obronę, a Rada Wydziału Chemii UO 30.09.2019 r. nadała stopień doktora nauk chemicznych. Serdeczne gratulacje!