Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak

Habilitacja dr Wioletty Ochędzan-Siodłak Dr hab. WiolettaOchędzan-Siodłak W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr...
Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek

Habilitacja dr Alicji Utraty-Wesołek Dr hab. Alicja Utrata-Wesołek W dniu 17 maja 2018 roku, na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego nadała dr Alicji...
Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty

Obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty Dr Katarzyna Piechota   W dniu 23.03.2018 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Katarzyny Piechoty zatytułowanej: Modified aluminosilicates as multifunctional fillers for polyolefins (praca pisana w...
Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Barton-Pudlik

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Barton-Pudlik

Obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Barton-Pudlik Dr Joanna Barton-Pudlik   W dniu 28.09.2017 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Joanny Barton-Pudlik zatytułowanej: Otrzymywanie i charakterystyka kompozytów polimerowych z udziałem napełniaczy...
Zmarła Pani prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska

Zmarła Pani prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska

Pani prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska W dniu 17. czerwca 2017 r. zmarła Pani prof. dr hab. inż. Maria Nowakowska, wybitny naukowiec, twórca polskiej szkoły naukowej w zakresie chemii i technologii polimerów, niestrudzona organizatorka, prawy, serdeczny i życzliwy...