Obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Bereski

Dr inż. Bartłomiej Bereska

 

W dniu 14.07.2016 odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr. inż. Bartłomieja Bereski zatytułowanej: Hiperrozgałęzione utwardzacze do żywic epoksydowych – nowa generacja związków sieciujących. Promotorem pracy była Pani prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja, a promotorem pomocniczym Pani dr Jolanta Iłowska z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu. Prace badawcze zostały zrealizowane w laboratoriach ICSO „Blachownia” oraz Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego. W tym samym dniu, decyzją Rady Wydziału Chemii, został nadany stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii. Gratulacje!