Skład osobowy

Kadra naukowa:

Byli pracownicy:

prof. dr hab. Andrzej Dworak

Prof. dr hab.
Andrzej Dworak

(2000-2012)

(30.11.1945 – 10.02.2021)

brak zdjęcia

Mgr Beata Mazoń

Pracownia Chromatografii Żelowej

(1991-2019)

dr Łukasz Korach

Dr Łukasz Korach

(1998-2014)

 
_
inż. Dmytro Androszczuk

Inż. Dmytro Androszczuk

Pracownia Modyfikacji i Badań Polimerów

(2018-2020)

dr Katarzyna Dziubek

Dr Katarzyna Dziubek

(2013-2018)

 

mgr Arkadiusz Niemczyk

Dr Arkadiusz Niemczyk

(2016-2018)

 

Pracownicy emerytowani:

Starszy specjalista:

brak zdjęcia

Mgr Beata Sacher-Majewska

Pracownia Analizy Termicznej

Specjaliści:

brak zdjęcia

Mgr Marek Grzymek

Pracownia Spektroskopii Absorpcyjnej w Podczerwieni

mgr Dariusz Sobków

Mgr Dariusz Sobków

Pracownia Modyfikacji i Badań Polimerów

mgr inż. Dawid Kansy

Mgr inż. Mateusz Kullas

Pracownia Modyfikacji i Badań Polimerów

Doktoranci: