Ikona strzałki

Tutaj pracujemy

Pracownie laboratoryjne oraz gabinety pracowników i doktorantów Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów znajdują się na IV piętrze oraz poziomie -1 w budynku Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego.

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola

<!-- [et_pb_line_break_holder] -->